تبلیغات
تهران کوفه - کودک عباس


تهران کوفه

عباس، مشک را چون عزیزترین کودک جهان در آغوش گرفته، بند قنداقه اش را به دور گردن انداخته، با دست چپ، سپر را حایل مشک کرده و با دست راست شمشیر را در هوا می چرخاند و پیش می تازد.
آنچه هر دم پیش روی عباس، از لابه لای نخلها بیرون می جهد، دشمن نیست با اسب و نیزه و شمشیر، علف های هرزی است که به داس عباس درو می شود.
آنچه اکنون کار را بر عباس دشوار کرده، تعداد چند هزاری سپاه دشمن نیست. کمین های ناجوانمردانه پشت نخلها هم نیست. گرسنگی هم نیست، تشنگی طاقت سوز و جگرگداز هم نیست، خستگی هم نیست، زخم های متعدد سر و صورت و سینه و دست و پا هم نیست.
تنها یک چیز، جنگیدن را بر عباس دشوار کرده و آن آزاد نبودن دست های عباس است. و آن کودکی است که عباس در بغل دارد و حفظ جانش را بر جان خویش مقدم می شمارد.
عباس باید هم از مشک محافظت کند، هم از جان خویش. حفظ جان برای حفظ آب و حفظ آب برای حفظ جانان.
سقای آب و ادبعاشورا یك حادثه‏ى تاریخىِ صرف نبود؛ عاشورا یك فرهنگ، یك جریان مستمر و یك سرمشق دائمى براى امت اسلام بود. حضرت ابى‏عبداللَّه (علیه‏السّلام) با این حركت - كه در زمان خود داراى توجیه عقلانى و منطقى كاملاً روشنى بود - یك سرمشق را براى امت اسلامى نوشت و گذاشت. این سرمشق فقط شهید شدن هم نیست؛ یك چیزِ مركب و پیچیده و بسیار عمیق است. سه عنصر در حركت حضرت ابى‏عبداللَّه (علیه‏السّلام) وجود دارد: عنصر منطق و عقل، عنصر حماسه و عزت، و عنصر عاطفه.
بیانات امام خامنه ای در دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه‏ى ماه محرم‏
 5/11/1384

نوشته شده در دوشنبه 22 آذر 1389 ساعت 12:38 ب.ظ توسط علی اكبر سیاح نظرات |


Design By : Pichak