تبلیغات
تهران کوفه - نان ماشینی


تهران کوفه

ای کاش شهردار، شهر را دار می زد و شیرازه شرارتش را از هم می پاشد و شرش را کم می کرد و شهد شیرین زندگی روستایی را به مردم می چشانید. دِه ها را دَه برابر می کرد و شعور شهرگریزی َآموزش می داد.

گرچه...

گرچه دیگر روستایی هایمان هم نان ماشینی شور جوش شیرین دار، دارند و شیر هموژنیزه می نوشند.

نه! اینطوری فایده ای ندارد! باید خودمان را روستایی کنیم، ساده بپوشیم، ساده بنوشیم و شکم را پر کنیم.

....

آسمان تعطیل است

بادها بیکارند

ابرها خشک و خسیس ، هق هق گریه خود را خوردند

من دلم می خواهد دستمالی خیس روی پیشانی تب دار بیابان بکشم

دستمالم را اما افسوس، نان ماشینی در تصرف دارد

...

...

...

آبروی ده ما بردند

 

"شادروان عمو قیصر"


نوشته شده در پنجشنبه 12 اسفند 1389 ساعت 03:59 ب.ظ توسط علی اكبر سیاح نظرات |


Design By : Pichak